Plan miasta

Atrakcje
turystyczne

Szlaki
turystyczne

Wydawnictwa

Miasto i gmina Józefów

Atrakcje turystyczne

W północno-zachodniej części rynku w Józefowie stoi murowany ratusz, w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy. Powstał on około 1956 roku i zastąpił XVIII-wieczny obiekt, spalony w 1848 roku. Obok, przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Krótkiej znajduje się pawilon z punktem informacji turystycznej i wystawą geologicznąmożna tu podziwiać okazy skalne z okolic Józefowa. Pośrodku rynku stoi pomnik powstańców z 1863 r. i bohaterów II wojny światowej. W ramach rewitalizacji rynku powstała fontanna, a wokół niej sieć alejek w kształcie promieni słonecznych. Ozdobą fontanny są rzeźby naturalnej wielkości ośmiu  zwierząt występujących w lasach Roztocza.

Fot. 1. Synagoga w Józefowie (fot. Paweł Wład)

Na południo-zachód od rynku w Józefowie stoi murowana synagoga z lat 70. XIX wieku, postawiona w miejscu starszej, drewnianej bożnicy z XVIII stulecia. W budynku tym mieści się dziś biblioteka.

Fot. 2. Kościół parafialny w Józefowie (fot. Paweł Wład)

Na wschód od rynku stoi okazały, neobarokowy kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Został on wzniesiony w 1886 roku staraniem parafian oraz rodziny Zamoyskich, na miejscu starszej, drewnianej świątyni.

W Józefowie-Resztówce, przy ul. Leśnej, znajdują się pozostałości założenia dworskiego – siedziby zarządcy klucza dóbr Ordynacji Zamoyskiej. W parku podworskim stoją budynki Nadleśnictwa Józefów. Ze starych budowli zachował się jedynie murowany lamus (spichlerz) z XVII lub XVIII wiek. Obok niego stoi kamienny słup, będący pozostałością dawnego pręgierza z XVIII wieku (zabytek nadzwyczaj rzadki). Nieco dalej na północ, przy tej samej ulicy znajdziemy duże źródło Niepryszki. Obok niego stoi murowana kapliczka z obrazem Matki Bożej Leżajskiej. Kilkaset metrów poniżej źródeł wody strumienia spiętrzono, tworząc zalew (2,01 ha), nad którym urządzono kąpielisko. Kolejny zalew z dużą plażą i kąpieliskiem powstał na Niepryszce 1 km niżej, w otoczeniu zalesionych wydm na zachodnim skraju miasteczka. Nad Niepryszką wiedzie przyjemna trasa spacerowa.

Szczególną atrakcją miasta są nadzwyczaj liczne kamienne krzyże i figury, wykonane przez miejscowych kamieniarzy. Na szczególną uwagę zasługuje figura św. Jana Nepomucena z XVIII w. (200 m na wschód od rynku). W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się muzeum kamieniarstwa. W paśmie wzgórz na południe od miasteczka – w tzw. Babiej Dolinie – znajduje się zespół potężnych kamieniołomów piaskowców i wapieni mioceńskich (trzeciorzędowych), dostarczających surowca dla miejscowych warsztatów kamieniarskich. Na północnym stoku tych wzgórz, ok. 400 m od rynku zachowały się resztki cmentarza żydowskiego (kirkutu). W jego pobliżu przebiegają szlaki piesze – Krawędziowy (czerwony) i Ziemi Józefowskiej (zielony). Na wschód od kirkutu, w pobliżu wysokiej wieży widokowej, stoi pomnik w miejscu śmierci w 1943 r. „Miszki Tatara”, dowódcy oddziału partyzantów radzieckich współpracujących z AK.

We wschodniej części Józefowa, przy ul. Kościuszki, znajduje się interesujący cmentarz, na którym skupiają się najwybitniejsze dzieła józefowskiego kamieniarstwa. Na cmentarzu znajduje się m.in. kwatera żołnierzy poległych podczas II wojny światowej. W północno-wschodnim narożniku cmentarza usytuowana jest mogiła powstańców z 1863 roku, w tym poety Mieczysława Romanowskiego.