Plan miasta

Atrakcje
turystyczne

Szlaki
turystyczne

Wydawnictwa

Miasto i gmina Krasnobród

Atrakcje turystyczne

Fot. 1. Barokowy kościół p.w. Nawiedzenia NMP (1698–1769) w Krasnobrodzie, sanktuarium Matki Bożej (fot. Marek Nasiadka)

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest podominikański zespół klasztorny, do którego należy murowany barokowy kościół p.w. Nawiedzenia NMP, pochodzący z lat 1698–99, ufundowany w przez Marię Zamoyską (później Sobieską), według projektu Jana Michała Linka. Fasada kościoła pochodzi z l. 1767–69. Fundatorka miała wznieść kościół jako wotum dziękczynne za cudowne wyzdrowienie w 1680 r., m.in. dzięki wypiciu wody z miejscowego źródła. Do kościoła przylega murowany budynek klasztoru z 1. poł. XVIII w.

W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej, wykonany w 1. połowie XVII w. przez nieznanego artystę. Został on znaleziony w miejscu objawień, wiosną 1649 r. po najeździe kozackim. Obraz ma wymiary 9 x 14 cm i jest umieszczony na tle powiększonej kopii. Obraz Matki Bożej Krasnobrodzkiej uważany jest za cudowny i jest celem licznych pielgrzymek. W 1965 r. został on koronowany przez biskupa lubelskiego – Piotra Kałwę.

Na terenie przyklasztornym znajduje się drewniany spichlerz z 1795 roku, stanowiący część muzeum parafialnego prezentującego zbiory etnograficzne wsi krasnobrodzkiej (m.in. z ekspozycją kapliczek i wieńców dożynkowych), wyroby miejscowego garncarstwa oraz okazy geologiczne, paleontologiczne, przyrodnicze. W parku za kościołem rozpościera się kalwaria z rzeźbionymi w drewnie stacjami drogi krzyżowej. Przed kościołem stoi figura Matki Bożej Krasnobrodzkiej z Dzieciątkiem Jezus (z 1857 r.).

Spod klasztoru warto udać się ulicą Spokojną na zachód, najlepiej za niebieskimi znakami ścieżki spacerowej, na cmentarz parafialny z dużą liczba ładnych, rzeźbionych nagrobków i krzyży wykonanych przez kamieniarzy z Józefowa. Znajdują się tu także zbiorowe mogiły: powstańców z 1863 roku, których upamiętnia monument z rzeźbą orła, żołnierzy armii austriackiej i rosyjskiej poległych w 1915 r., a także groby prawie 500 żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w bitwach pod Jacnią i Krasnobrodem.

Fot. 2. Drewniana kaplica św. Rocha w Krasnobodzie (fot. Marek Nasiadka)

Od cmentarza parafialnego znaki niebieskie ścieżki spacerowej kierują nas ulicami Lelewela i Modrzewiową do ul. Kościuszki (szosy wylotowej do Długiego Kąta), przecinają ją, następnie skrajem lasu wiodą do drewnianej kaplicy św. Rocha, postawionej w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w okolicy Krasnobrodu – na wschodnim stoku wzgórza Święty Roch (362 m n.p.m.), na źródełku. Kaplica została wzniesiona pierwotnie w XVII wieku, jednak w 1935 roku zniszczył ją przewracający się buk. Obecną kaplicę wystawiono w 1943 r. Wewnątrz mieści się ołtarz z wizerunkiem św. Rocha oraz cembrowina na źródle z wodą, której przypisuje się cudowne właściwości uzdrawiające. W okolicy wzgórza Św. Rocha 24 marca 1863 r., oddział około 250 powstańców pod dowództwem Marcina Borelowskiego "Lelewela" został otoczony przez przeważające liczebnie wojska rosyjskie. Mimo przewagi nieprzyjaciela oddział Lelewela wydostał się okrążenia.

W otoczeniu kaplicy rozpościera się częściowy rezerwat leśny Święty Roch, utworzony w 1983 r., na imponującej powierzchni 202,6 ha (jest to największy pod względem powierzchni rezerwat przyrody na Roztoczu Polskim). Chroni on fragment naturalnego lasu ze starodrzewem bukowo-jodłowym. Niektóre, pomnikowe okazy jodeł mają wiek blisko 250 lat i osiągają 46 m wysokości. Spośród roślin chronionych, wymienić należy takie gatunki jak: wawrzynek wilczełyko, widłak (wroniec i jałowcowaty), bez koralowy.

Fot. 3. Krasnobród-Podzamek – fragment zespołu podworskiego, pełniącego obecnie funkcję sanatorium (fot. Marek Nasiadka)

Na wzniesieniu, po prawej stronie doliny Wieprza, przy ulicy Sanatoryjnej, znajduje się murowany zespół podworski. Składa się on z dwóch zespolonych ze sobą dworów połączonych galerią. Starszy z nich pochodzi z 2. połowy XVII wieku, nowszy z wieku XVIII. Po zniszczeniach I wojny światowej zespół został odbudowany w latach 1918–1920, najpewniej według projektu znanego architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza. Dziś jest użytkowany jako sanatorium rehabilitacyjne. Wokół dworu rozpościera się 2-hektarowy park w stylu angielskim. W szkole przy sanatorium mieści się sezonowe schronisko PTSM.

Fot. 4. Krasnobród – widok z murowanej baszty nad kamieniołomem na zalew i zalesione wzgórze Święty Roch (fot. Marek Nasiadka).

Szczególną atrakcją Krasnobrodu jest baszta widokowa, wybudowana nad urwiskiem nieczynnego kamieniołomu (przy ul. Sanatoryjnej). Rozpościera się z niej przepiękna panorama miasteczka nad zalewem w dolinie Wieprza, na tle zalesionych wzgórz.

Fot. 5. Drewniana kaplica Objawień, zwana też Kaplicą "Na Wodzie", stojąca nad źródłem przy alei Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie (Fot. Marek Nasiadka)

Przy alei Najświętszej Maryi Panny, około 700 m na wschód od zespołu klasztornego, znajduje się XIX-wieczna drewniana kaplica „Na Wodzie”, zwana też kaplicą Objawień. Warto tu zatrzymać się, aby móc podziwiać obfite źródło tryskające spod kaplicy i zaczerpnąć krystalicznie czystej wody. Wg legendy, woda z tego źródła miała uzdrowić Marię Zamoyską (późniejszą „Marysieńkę” Sobieską) i skłonić ją do ufundowania pobliskiego sanktuarium.