Plan miasta

Atrakcje
turystyczne

Szlaki
turystyczne

Wydawnictwa

Miasto i gmina Zwierzyniec

Atrakcje turystyczne

Zwiedzając Zwierzyniec, nie sposób pominąć nowoczesnego Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego, wybudowanego w latach 90. XX w. przy ul. Plażowej (wyprowadzającej w kierunku stawów Echo i Tereszpola). W ośrodku tym można zapoznać się z ekspozycją przyrodniczą, ukazującą budowę geologiczną, rzeźbę, stosunki wodne i glebowe Roztocza oraz jego świat roślinny i zwierzęcy, ponadto obejrzeć filmy poświęcone przyrodzie regionu. Organizowane są też wystawy malarskie, wykłady, plenery oraz inne atrakcyjne imprezy kulturalne.

Fot. 1.  Willa plenipotenta Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu, obecnie siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego (fot. Paweł Wład)

W pobliżu Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN w Zwierzyńcu, lecz po przeciwnej stronie ul. Plażowej, kryje się pośród drzew dawna rezydencja plenipotenta Ordynacji Zamojskiej, zwana „Plenipotentówką”. Jest to drewniana, piętrowa willa, zbudowana w 1890 roku w stylu szwajcarskim (popularnym w ówczesnej architekturze uzdrowiskowej). Obecnie budynek jest siedzibą Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. W pobliżu, przy ul. Browarnej, stoi murowany budynek browaru, wzniesiony w latach 1802–06.

Fot. 2. Późnobarokowy kościół p.w. św. Jana Nepomucena, usytuowany na wyspie Stawu Kościelnego w Zwierzyńcu (fot. Marek Nasiadka)

Przy ulicy Browarnej, na jednej z wysp dużego Stawu Kościelnego, przez który przepływa strumień Świerszcz, stoi najciekawszy zabytek Zwierzyńca – murowany kościół filialny p.w. św. Jana Nepomucena, ufundowany jako wotum przez Tomasza i Teresę Zamoyskich. Kościół został postawiony w latach 1741–47 w stylu późnobarokowym, wg projektu Jerzego de Kawe, pod kierunkiem budowniczych Jana Columbaniego i Jana Andrzeja Bema. Ze względu na swoje położenie zwany jest kościołem „Na Wyspie” albo „Na Wodzie”. Wnętrze zdobi iluzjonistyczna polichromia wykonana zapewne przez Łukasza Smuglewicza.

Na sąsiedniej wysepce Stawu Kościelnego ustawiony jest piaskowcowy kamień, pod którym, wg tradycji, pochowano ulubionego psa Marii Zamoyskiej, późniejszej „Marysieńki” Sobieskiej. Jednak swoista dekoracja monumentu (maski teatralne, lira – symbol sztuk pięknych) sugerują, że nie jest to pomnik psa, lecz pamiątka po dawnym teatrze „na wodzie”.

Po przeciwnej stronie ul. Browarnej, w sąsiedztwie browaru, usytuowany jest zespół budynków dawnego zarządu Ordynacji Zamojskiej, wzniesiony w 1. połowie XIX w. w stylu klasycystycznym. Zespół ten składał się pierwotnie z drewnianego pałacu oraz oficyn – czterech murowanych i dwóch drewnianych. Do dziś zachowały się tylko oficyny murowane. Jedna z nich, zwana „pałacem administracji”, została nadbudowana w 2. połowie XIX wieku Obecnie mieści się w niej Zespół Szkół im. Jana Zamoyskiego, kształcący m.in. przyszłych leśników. Na zapleczu zespołu budynków rozciąga się park, łączący się z lasami Roztoczańskiego P.N., urozmaicony niedawno odrestaurowanym założeniem wodnym Zwierzyńczyka (stawy, groble, kanały, alejki, mostki).

Na północ od al. A. Wachniewskiej rozpościera się przyjemny Park Miejski (dawny ogród skarbowy), w którym możemy podziwiać pomnikowe okazy drzew. Przy wejściu do parku odnajdujemy kamienny pomnik, upamiętniający wielki nalot szarańczy w 1711 roku, plagi rzadko spotykanej w Polsce. Przy śluzie spiętrzającej Staw Kościelny, w miejscu dawnego młyna wodnego, zniszczonego w 1999 roku, znajduje się restauracja, a przy niej zrekonstruowane koło młyńskie. W pobliżu, przy skrzyżowaniu ulic Biłgorajskiej i Zamojskiej oraz al. A. Wachniewskiej, stoi murowana oberża z początków XIX wieku.