Plan miasta

Atrakcje
turystyczne

Szlaki
turystyczne

Wydawnictwa

Miasto i gmina Szczebrzeszyn

Szlaki turystyczne

Ścieżka spacerowa Błońskie Doły (znaki czarne). Trasa: Szczebrzeszyn, rynek – Młyn Wodny Wielki – cmentarz rzymskokatolicki – kirkut – Szczebrzeszyn, rynek (pętla 3,5 km, ok. 1-1.30 godz.). Ścieżka pozwala zobaczyć pomnik Chrząszcza nad źródełkiem obok Młyna Wodnego Wielkiego oraz zwiedzić oba cmentarze.

Ścieżka spacerowa (znaki czerwone i zielone). Trasa: Szczebrzeszyn, rynek – kirkut – cmentarz rzymskokatolicki – Szczebrzeszyn, rynek (4,5 km, ok. 1.30 godz.), pętla wg znaków czerwonej i zielonej ścieżki spacerowej, pozwala zwiedzić oba cmentarze, ale z pominięciem pomnika Chrząszcza.

Ścieżka spacerowa (znaki niebieskie, końcowy odcinek – czerwony szlak pieszy Partyzancki). Trasa: Szczebrzeszyn, rynek – Szperówka, pomnik partyzantów (7 km, 2 godz.). Trasa wybitnie widokowa, połączenie ze szlakiem pieszym Centralnym. Zaleca się powrót do Szczebreszyna inną trasą – czerwonym szlakiem pieszym Partyzanckim przez wąwozy lessowe Piekiełko (długość i czas przejścia zbliżony).

Ścieżka spacerowa Szczebrzeszyn – Kawęczynek (znaki czerwone). Trasa: Szczebrzeszyn – rynek - ul. Cmentarna – Kawęczynek (9 km, 2.30 godz.). Prowadzi obok szczebrzeszyńskich cmentarzy, następnie widokowym grzbietem, na ostatnim odcinku głębokim wąwozem należącym do systemu Piekiełka.

Szlak pieszy Partyzancki (czerwony). Trasa: Szperówka, pomnik partyzantów – Szczebrzeszyn, rynek (7 km, 1.30 godz.) – Brody Duże – Kosobudy (19 km, 5 godz.) – Wojda (23 km, 6 godz.). Znaki prowadzą do pomnika partyzanckiego w Wojdzie, upamiętniającego uczestników słynnej bitwy pod Wojdą w grudniu 1942 roku. Bitwa ta rozpoczęła Powstanie Zamojskie, które było odwetem za masowe deportacje ludności polskiej przez okupanta hitlerowskiego. Szlak przecina lasy Roztoczańskiego P.N., a w nim obszar ochrony ścisłej Jarugi. Dalszy odcinek szlaku wiedzie przez Krasnobród i Zaboreczno do Krynic.

Szlak pieszy Centralny (niebieski). Trasa: Szperówka, pomnik partyzantów – Sąsiadka (5,5 km, 1.30 godz.) – Mokrelipie (7,5 km, 2 godz.) – Radecznica (10,5 km, 3 godz.). Na szlaku dominują wybitne walory kulturowe, przede wszystkim wczesnośredniowieczne grodzisko w Sąsiadce oraz zespół klasztorny i sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy. Dojście do Szperówki czerwonym szlakiem pieszym Partyzanckim (7 km, 1,5 godz.).

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (znaki czerwone). Trasa: Szczebrzeszyn – Radecznica (16 km). Szlak prowadzi przez widokowy grzbiet Roztocza Szczebrzeszyńskiego do zespołu klasztornego i sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy, a dalej przez Podlesie Małe – Gilów – Hosznię Ordynacką – Goraj w kierunku Kraśnika.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (znaki czerwone). Trasa: Szczebrzeszyn – Topólcza – Zwierzyniec (12 km). Szlak bardzo łatwy, wiedzie głównie lokalną szosą, mijając dawną cerkiew a Topólczy, wybudowaną w charakterystycznym stylu neoruskim. Celem wycieczki rowerowej jest Zwierzyniec, gdzie można zwiedzić m.in. Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, kościółek Na Wyspie, park oraz niedawno odrestaurowane założenie wodne Zwierzyńczyka.