Plan miasta

Atrakcje
turystyczne

Szlaki
turystyczne

Wydawnictwa

Miasto i gmina Zwierzyniec

Szlaki turystyczne

Ścieżka po wydmie do stawów Echo (znaki niebieskie ścieżki poznawczej). Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN – stawy Echo (ok. 1 km). Powrót tą samą trasą lub za znakami czarnymi ścieżki dla niepełnosprawnych ruchowo.

Ścieżka do stawów Echo (znaki czarne ścieżki poznawczej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo). Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN – stawy Echo (ok. 1 km). Powrót tą samą trasą lub ścieżką po wydmie (znaki niebieskie).

Ścieżka poznawcza na Piaseczną Górę (znaki żółte). Stawy Echo – Piaseczna Góra, punkt widokowy (1,0 km) – Zwierzyniec (3,0 km). Dojście z Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN do stawów Echo ścieżką po wydmie (znaki niebieskie).

Ścieżka poznawcza na Bukową Górę (znaki zielone). Trasa: Zwierzyniec, OEM-RPN – Bukowa Góra (1,5 km) – Sochy (2,5 km). Powrót tą samą trasą lub szosą za znakami czerwonego szlaku pieszego (łącznie ok. 5 km, 2–3 godz.). Szlak pozwala poznać najcenniejsze zbiorowiska leśne Roztocza: buczynę karpacką i wyżynny bór jodłowy. W Sochach cmentarz i pomnik pomordowanych mieszkańców wsi podczas okupacji niemieckiej w 1943 r.

Ścieżka spacerowa na Tartaczną Górę (znaki niebieskie). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – Tartaczna Góra, doskonały punkt widokowy (2 km, 30 min) – Kamienna Góra (6 km, 1.30 godz.) – Borek, przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej nr 858 (8 km, 2 godz.) – Zwierzyniec, kościół MB Królowej Polski (10 km, 2.30 godz.).

Ścieżka historyczno-przyrodnicza na wzgórze Polak (znaki czerwone). Panasówka, dojście ze Zwierzyńca żółtym szlakiem pieszym Roztoczańskim (6 km). Jest to wycieczka do pomnika powstańców z 1863 r., którzy stoczyli zwycięską bitwę z wojskami carskimi.

Szlak pieszy Roztoczański (znak żółte). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – Panasówka (6 km), ewentualne wejście na wzgórze Polak ścieżką historyczno-przyrodniczą (znaki czerwone, około 1 km) – Lipowiec – Trzęsiny (dawna cerkiew św. Jana Chrzciciela, kapliczka św. Antoniego nad źródłem) – Żelebsko (kamieniołomy) – Kajetanówka – Hedwiżyn – źródło rzeki Stok – Wola Duża – Wola Mała – Biłgoraj (szlak wiedzie dalej do Starego Bidaczowa w Puszczy Solskiej).

Szlak pieszy Łącznikowy (znaki czarne). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – wzgórze Dąbrowa (344 m n.p.m.), kulminacja Roztocza Zachodniego (7 km, 2.30 godz.) – Lipowiec-Góry, doskonały punkt widokowy (9 km, 3 godz.) – Lipowiec (11 km, 3.30 godz., połączenie ze szlakiem żółtym Roztoczańskim). Pozwala na wycieczkę ze Zwierzyńca trasą okrężną (20 km, 5 godz.), najpierw szlakiem czarnym, później szlakiem żółtym. Dodatkowo można wejść ścieżką historyczno-przyrodniczą na wzgórze Polak (o 1 km więcej). Z przysiółka Lipowiec-Góry można też wrócić do Zwierzyńca szlakiem niebieskim Centralnym.

Szlak pieszy Krawędziowy (znaki czerwone). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – stawy Echo (1,5 km) – Sochy (3,5 km, 1 godz.) – Florianka (8 km, 2.30 godz.) – Stare Górecko (13,5 km, 4 godz.) – Górecko Kościelne (17,5 km, 5 godz.) i dalej przez Józefów, Hamernię (rezerwat Czartowe Pole) do Suśca. Szlak prowadzi m.in. do sanktuarium św. Stanisława w Górecku Kościelnym (drewniany kościół, kapliczka „na wodzie”, pomnikowe dęby). We Floriance znajduje się ośrodek hodowli konika polskiego, pomnikowy dąb Florian, a także ścieżka dendrologiczna i muzeum leśne. Między Starym Góreckiem a Góreckiem Kościelnym szlak prowadzi przez rezerwat leśno-krajobrazowy Szum, chroniący m.in. wodospady w korycie rzeki.

Szlak pieszy Centralny (niebieski). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – Obrocz (4,5 km, 1 godz.) – Lasowce (9,5 km, 2.30 godz.) – Potok-Senderki (14 km, 3.30 godz.), skąd dalej przez Stanisławów – Łuszczacz – Wapielnię – Pasieki – Bełżec do Horyńca-Zdroju. Szlak wiedzie przez lasy Roztoczańskiego P.N., obok pomnika partyzantów AK poległych w 1943 r. w Lasowcach podczas bitwy z Niemcami, następnie do sztolni w Potoku-Senderkach.

Szlak pieszy Centralny (niebieski). Trasa: Zwierzyniec, Park Miejski – Lipowiec-Góry (9 km, 2.30 godz.) – Kawęczynek (17 km, 4.30 godz.) – Szperówka (23,5 km, 6 godz.) – Sąsiadka (29 km, 7.30 godz.) – Mokrelipie (31 km, 8 godz.) – Radecznica (34 km, 9 godz.). Długa wędrówka przez północną, lessową część Roztocza Szczebrzeszyńskiego do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Szlak wiedzie m.in. przez labirynt wąwozów Piekiełko k. Kawęczynka, obok pomnika partyzantów AK w Szperówce, słynnego grodziska wczesnośredniowiecznego w Sąsiadce i kościoła w Mokrelipiu.

Szlak rowerowy do Florianki (żółty). Trasa: Zwierzyniec, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN, ul. Plażowa – szosa obok stawów „Echo” – Florianka – Stare Górecko (13 km). Jest to przeurocza trasa rowerowa utwardzoną drogą przez lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego. We Floriance znajduje się ośrodek hodowli konika polskiego, pomnikowy dąb Florian, a także ścieżka dendrologiczna i muzeum leśne.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (znaki czerwone). Trasa: Zwierzyniec – Sochy (3,5 km) – Tereszpol-Kukiełki (8 km) – Stare Górecko (15 km) – Józefów, rynek (24 km). Szlak zapewnia przejazd w pobliżu stawów Echo, pomnika w Sochach i rezerwatu przyrody Szum.