Nowości
wydawnicze

Roztocze

Polesie

województwo podkarpackie

Sklep

Wydawnictwo

Archiwum

 

  Publikacje dostępne

Krasnobród i okolice. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Mapa wydana w sierpniu 2013 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-17-8) na zlecenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. Mapa przedstawia obszar miasta i gminy Krasnobród z zaznaczonymi obiektami o walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na rewersie mapy znajdują się: plan Krasnobrodu w skali 1:10 000, podstawowe informacje o Krasnobrodzie i jego zabytkach oraz wykaz bazy noclegowej w mieście i gminie. Na mapie i planie miasta zaznaczone są aktualne przebiegi szlaków pieszych, Nordic Walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach.

Sprzedaż hurtowa za pośrednictwem Informacji Turystycznej w Krasnobrodzie, ul. Tomaszowska 25, tel. 84-534-28-42

www.krasnobrod.pl

Jarosław. Plan miasta

Jarosław. Plan miasta. Skala 1:15 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2015 (ISBN 978-83-61961-26-0). Rozmiar arkusza 48 x 67 cm, składany do formatu 13,5 x 19,0 cm. Publikacja wydana na zlecenie Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Na planie zaznaczono m.in. budowle zabytkowe, pomniki, muzea, parkingi, postoje taksówek, hotele, restauracje, kawiarnie i wiele innych obiektów. Na rewersie znajduje się plan śródmieścia w skali 1:5 000, stanowiący przybliżenie rozległego obszaru m.in. ze Starym Miastem, Wzgórzem Świętego Mikołaja, bazyliką MB Bolesnej z klasztorem Dominikanów, Starym Cmentarzem, a także z okolicą dworca kolejowego i autobusowego oraz Parku Miejskiego. Na rewersie zamieszczono też zarys historii miasta oraz opisy i fotografie jego najważniejszych zabytków. Plan zawiera skorowidz ulic.

www.ckip.jaroslaw.pl

Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze. Mapa turystyczna obszaru. Skala 1:50 000. Mapa wydana w czerwcu 2016 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-49-9) na zlecenie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze", 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 3/218, tel./fax 84-639-29-66, tel. kom. 510-20-38-58. Prezentuje obszar działalności tego stowarzyszenia, obecnie są to gminy: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec. Jest to obecnie najnowsza mapa przedstawiająca środkową część Roztocza i skrawki regionów przyległych - Padołu Zamojskiego i Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej). Na mapie zaznaczone są obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz aktualne przebiegi szlaków: pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach. Na rewersie mapy znajduje opis działalności Stowarzyszenia oraz zamieszczone są podstawowe informacje o walorach turystycznych gmin wchodzących w skład obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Publikacja bezpłatna

www.lgdnaszeroztocze.pl

Krasnobród. Plan turystyczny

Krasnobród. Plan turystyczny. Skala 1:15 000. Wydawnictwo turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-51-2). Rozmiary arkusza 33,5 x 23,5 cm, składana do formatu 11,5 x 12 cm. Mapa wydana na zlecenie Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego. Plan przedstawia obszar miasta Krasnobrodu z wyróżnionymi obiektami o walorach turystycznych i rekreacyjnych. Oprócz planu zamieszczono podstawowe informacje o Krasnobrodzie i jego walorach oraz 3 fotografie najważniejszych obiektów miasta. Na planie zaznaczono aktualne przebiegi szlaków pieszych, nordic walking, rowerowych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Na rewersie planu znajduje się wykaz obiektów noclegowych w Krasnobrodzie i okolicy.

Publikacja bezpłatna

www.krasnobrod.pl

  Publikacje niedostępne

Mapa Nadleśnictwo Tomaszów

Nadleśnictwo Tomaszów. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-55-0). Rozmiar arkusza 96 x 67 cm, układ pionowy, składana do formatu 12 x 22,5 cm. Mapa wydana na zlecenie Nadleśnictwa Tomaszów, Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski. Jest to szczegółowa mapa turystyczno-topograficzna przedstawiająca obszar Nadleśnictwa Tomaszów z przyległościami. Na rewersie mapy znajduje się charakterystyka Nadleśnictwa Tomaszów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody, walorów turystycznych oraz działalności gospodarczej i edukacyjnej, wzbogacona o zestaw 15 fotografii. Na mapie zaznaczone są aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę współrzędnych geograficznych w systemie WGS84 zgodnym z GPS oraz informacje o długościach szlaków z dokładnością do 0,1 km.

Nakład wyczerpany

Mapa Gmina Księżpol

Gmina Księżpol. Mapa w skali 1:40 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2016 (ISBN 978-83-61961-54-3). Rozmiar arkusza 48 x 67 cm, układ pionowy, składana do formatu 12 x 22,5 cm. Mapa wydana na zlecenie Gminy Księżpol, 23-415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12. Jest to mapa turystyczno-topograficzna przedstawiająca obszar gminy Księżpol z przyległościami. Na rewersie mapy znajduje się charakterystyka gminy z podziałem na informacje ogólne, profil gospodarczy, zasoby przyrodnicze, zasoby kulturowe i zasoby turystyczne oraz zestaw 13 fotografii. Na mapie zaznaczone są aktualne przebiegi szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę współrzędnych geograficznych w systemie WGS84 zgodnym z GPS oraz informacje o długościach szlaków z dokładnością do 0,1 km.

Nakład wyczerpany

Mapa Roztocze Wschodnie

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2012 (ISBN 978-83-61961-11-6), format 96 x 67 cm, po złożeniu 12 x 22,5 cm. Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym. Legenda mapy opracowana jest w wersji polsko- i anglojęzycznej. Aktualne wydanie zawiera siatkę GPS oraz kilometraż szlaków turystycznych.

Nakład wyczerpany

Mapa Roztocze Środkowe

Roztocze Środkowe. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2011 (wydanie III – ISBN 978-83-61961-06-2), format 96 x 67 cm, po złożeniu 12 x 22,5 cm. Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym. Aktualne wydanie zawiera siatkę GPS oraz kilometraż szlaków turystycznych.

Nakład wyczerpany

Mapa Roztocze Zachodnie. Równina Biłgorajska

Roztocze Zachodnie. Równina Biłgorajska. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2011 (wydanie II - ISBN 978-83-61961-09-3), format 96 x 67 cm, po złożeniu 12 x 22,5 cm. Wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz w Biłgoraju. Mapa obustronna, na jednej stronie prezentowane jest Roztocze Zachodnie, na odwrocie – środkowa część Równiny Biłgorajskiej. Aktualne wydanie zawiera siatkę GPS oraz kilometraż szlaków turystycznych.

Nakład wyczerpany

Krasnobród. Plan miasta

Krasnobród. Plan miasta. Skala 1:15 000. Publikacja wydana w sierpniu 2015 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-30-7) na zlecenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie. Plan przedstawia obszar miasta Krasnobrodu z wyróżnionymi obiektami o walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na rewersie planu zamieszczono podstawowe informacje o Krasnobrodzie i jego walorach oraz 9 fotografii najważniejszych obiektów miasta. Na planie zaznaczono aktualne przebiegi szlaków pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych.

Nakład wyczerpany

www.krasnobrod.pl

Mapa Miasto i gmina Cieszanów

Miasto i gmina Cieszanów. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2015 (ISBN 978-83-61961-24-6). Rozmiar arkusza 96 x 67 cm, składana do formatu 12 x 22,5 cm. Mapa wydana na zlecenie Gminy Cieszanów, Rynek 1, 37-611 Cieszanów, tel. 16-631-10-76. Przedstawia obszar miasta i gminy Cieszanów oraz fragmenty gmin przyległych. Na podkładzie topograficznym zaznaczono obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych. Na rewersie mapy znajdują się: plan Cieszanowa w skali 1:10 000, podstawowe wiadomości o Cieszanowie i jego zabytkach, krótkie informacje o okolicznych miejscowościach, przewodnikowe opisy szlaków rowerowych wytyczonych w obrębie gminy oraz zestaw 9 fotografii. Na mapie i planie miasta zaznaczone są aktualne przebiegi szlaków pieszych, Nordic Walking, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków z dokładnością do 0,1 km.

Nakład wyczerpany

www.cieszanow.org

Mapa Roztocze Środkowe

Roztocze Środkowe. Mapa turystyczna. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2014 (nowe opracowanie, ISBN 978-83-61961-21-5). Mapa obustronna, na awersie przedstawiona jest północna część Roztocza Środkowego oraz obszary przyległe, m.in. z Zamościem, Szczebrzeszynem, Zwierzyńcem, Krasnobrodem, Józefowem i Tomaszowem Lub., a na rewersie pas południowy, m.in. z Suścem, Narolem i Bełżcem. Publikacja zawiera również plany miast: Józefowa, Krasnobrodu, Szczebrzeszyna i Zwierzyńca, wykonane w skali 1:15 000. Na mapie oraz na planach miast zaznaczono aktualną sieć szlaków turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wodnej, nordic walking oraz ścieżek edukacyjnych i spacerowych. Na rewersie znajdują się też podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym. Aktualne wydanie zawiera siatkę GPS, współrzędne skorowidzowe oraz długości szlaków turystycznych z dokładnością do 0,1 km.

Nakład wyczerpany

Mapa turystyczna Szlak Renesansu Lubelskiego

Szlak Renesansu Lubelskiego. Mapa turystyczna w skali 1:300 000. Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Lublin 2014. Opracowanie kartograficzne: Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2014 (wersja polskojęzyczna - ISBN 978-83-61961-22-2, wersja anglojęzyczna - ISBN 978-83-61961-23-9). Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki. Format 67 x 96 cm. Jest to szczegółowa mapa krajoznawczo-samochodowa województwa lubelskiego z naniesionym Szlakiem Renesansu Lubelskiego. Na rewersie mapy zamieszczone są plan śródmieścia Lublina z zaznaczonym miejskim odcinkiem Szlaku Renesansu Lubelskiego oraz opisy i fotografie 44 zabytków architektury renesansowej z całej Lubelszczyzny.

Nakład wyczerpany

www.lrot.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska. Mapa turystyczna obszaru. Skala 1:75 000. Mapa wydana w styczniu 2014 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-19-2) oraz Wydawnictwo WEB VISAGE Rafał Pikul (ISBN 978-83-938739-0-6) na zlecenie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Biłgorajska", 23-400 Biłgoraj, ul. Sikorskiego 12/42. Prezentuje obszar działalności tego stowarzyszenia, tj. gminy: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin. Mapa przedstawia niemal cały powiat biłgorajski (z wyjątkiem gminy Józefów), obejmujący części czterech mezoregionów - są to kolejno od północy: Padół Zamojski, Roztocze Zachodnie, Równina Biłgorajska i Płaskowyż Tarnogrodzki. Na mapie zaznaczone są obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz aktualne przebiegi szlaków: pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach. Na rewersie mapy znajdują się podstawowe informacje o szlakach turystycznych poprowadzonych przez obszar LGD „Ziemia Biłgorajska”.

Nakład wyczerpany

www.ziemiabilgorajska.pl

Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze. Mapa turystyczna obszaru. Skala 1:50 000. Mapa wydana we wrześniu 2013 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-18-5) na zlecenie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" w Zamościu. Prezentuje obszar działalności tego stowarzyszenia, tj. gminy: Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec. Jest to mapa przedstawiająca środkową część Roztocza i skrawki regionów przyległych - Padołu Zamojskiego i Równiny Biłgorajskiej (Puszczy Solskiej). Na mapie zaznaczone są obiekty o walorach turystycznych i rekreacyjnych oraz aktualne przebiegi szlaków: pieszych, nordic walking, rowerowych, konnych oraz ścieżek spacerowych i edukacyjnych. Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach. Na rewersie mapy znajduje opis działalności Stowarzyszenia oraz zamieszczone są podstawowe informacje o walorach turystycznych gmin wchodzących w skład obszaru LGD „Nasze Roztocze” w języku polskim i angielskim.

Nakład wyczerpany

www.lgdnaszeroztocze.pl

Szlak Rowerowy Czarna Perła na Roztoczu Zachodnim. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:50 000. Mapa wydana we wrześniu 2012 r. przez Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład (ISBN 978-83-61961-12-3) oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz z Biłgoraja, dzięki wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jest to mapa obustronna przedstawiająca większą część Roztocza Zachodniego oraz sporą część Równiny Biłgorajskiej z Puszczą Solską i Lasami Janowskimi, a ściślej obszar położony między Turobinem na północy, Biłgorajem na południu, Modliborzycami na zachodzie oraz Szczebrzeszynem i Zwierzyńcem na wschodzie. Na mapie zaznaczona jest aktualna sieć szlaków rowerowych i pieszych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków wytyczonych w 2012 roku w ramach projektu Pięć zalewów – morze atrakcji, tj. szlak rowerowy Czarna Perła (czarny), szlak jeździecki Cwał (pomarańczowy), szlak jeździecki Stępa (pomarańczowy), szlak narciarski Bieguś (niebieski). Mapa zawiera siatkę GPS oraz informacje o długościach szlaków w kilometrach.

Nakład wyczerpany

Mapa Roztocze - Puszcza Solska

Roztocze – Puszcza Solska. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:80 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2011 (ISBN 978-83-912139-7-1), format 96 x 67 cm, po złożeniu 13,4 x 24 cm. Mapa obustronna, ukazująca całe Roztocze Środkowe, polską część Roztocza Wschodniego, większą część Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej (z Puszczą Solską i Lasami Janowskimi) oraz zachodnią część Grzędy Sokalskiej. Zawiera siatkę GPS.

Nakład wyczerpany

 

Mapa Roztocze Środkowe

Roztocze Środkowe. comfort! map. Skala 1:50 000. Wydawnictwo ExpressMap, Warszawa 2012 (ISBN 978-83-88112-72-0). Mapa obustronna, laminowana, zawiera siatkę GPS oraz kilometraż szlaków turystycznych. Redakcja - Krzysztof Radwański, opracowanie kartograficzne i aktualizacja - Paweł Wład.

Publikacja wydana i sprzedawana przez Wydawnictwo ExpressMap.

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2006 (wydanie trzecie, ISBN 978-83-921070-3-3). Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym. Wydanie III poszerzone o okolice Oleszyc i Starego Dzikowa. Mapa dostępna w wersji polsko- i angielskojęzycznej.

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2005 (wydanie drugie, ISBN 83-921070-2-0). Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym.

Mapa Roztocze Wschodnie

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2004 (wydanie pierwsze, ISBN 83-912139-8-6). Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym.

Roztocze Środkowe. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2005 (wydanie I – ISBN 83-921070-0-4), Mielec 2006 (wydanie II – ISBN 978-83-921070-4-0). Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym. Aktualne wydanie zawiera siatkę GPS.

Nakład wyczerpany

Roztocze – Puszcza Solska. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:80 000. Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec 2003 (wydanie I – ISBN 83-912139-5-1), Mielec 2004 (wydanie II – ISBN 83-912139-7-8). Mapa obustronna, ukazująca całe Roztocze Środkowe, polską część Roztocza Wschodniego, większą część Roztocza Zachodniego i Równiny Biłgorajskiej (z Puszczą Solską i Lasami Janowskimi) oraz zachodnią część Grzędy Sokalskiej.

Nakład wyczerpany

Gmina Biłgoraj. Mapa krajoznawczo-przyrodnicza. Skala 1:50 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2010 (ISBN 978-83-61961-05-5). Wydana na zlecenie Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj. Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje o gminie Biłgoraj oraz o szlakach turystycznych prowadzących przez jej teren. Zawiera siatkę GPS. Autorem tekstu jest Tomasz Brytan, fotografii Grzegorz Szkutnik.

Nakład wyczerpany

 

Roztocze Zachodnie – Równina Biłgorajska. Mapa turystyczno-topograficzna. Skala 1:60 000. Wydawnictwo Turystyczne Paweł Wład, Rzeszów 2008 (ISBN 978-83-921070-8-8). Wydana we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Roztocza Jastrzębia Zdebrz w Biłgoraju. Mapa obustronna, na jednej stronie prezentowane jest Roztocze Zachodnie, na odwrocie – środkowa część Równiny Biłgorajskiej.

Nakład wyczerpany

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna 1:50 000. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS oraz Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Raszyn – Lubaczów 2001 (wydanie I – ISBN 83-88310-04-6, ISBN 83-912139-1-9). Pierwsza szczegółowa mapa turystyczna Roztocza Wschodniego. Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym oraz adresy punktów noclegowych i gastronomicznych.

Nakład wyczerpany

 

Roztocze Wschodnie. Mapa turystyczno-topograficzna 1:50 000. Wydawnictwo Oświatowe ORTUS oraz Wydawnictwo Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne Paweł Wład, Mielec – Raszyn 2002 (wydanie II – ISBN 83-88310-16-X, ISBN 83-912139-4-3). Drugie, uzupełnione wydanie mapy turystycznej Roztocza Wschodniego. Mapa jednostronna, na jej rewersie podstawowe informacje krajoznawcze w układzie alfabetycznym oraz adresy punktów noclegowych i gastronomicznych.

Nakład wyczerpany